KANAL24.AZ
Az Iw En Ru

הוארך צו הסגירה למתחם בשער הרחמים

הוארך צו הסגירה למתחם בשער הרחמים

 

צו הסגירה הזמני למתחם, עליו השתלט הווקף, הוארך על ידי ביהמ"ש השלום בירושלים • המדינה: "ארגון החמאס ממשיך במאמצים על מנת לפעול במקום"


  • שער הרחמים // צילום: דודו ועקנין
בית משפט השלום בירושלים קבע הבוקר (ראשון) בדיון בדלתיים סגורות כי יוארך צו הסגירה הזמני למתחם שער הרחמים, שנתון במחלוקת עד לדיון בתיק. לווקף ניתנה תקופה של 60 ימים להגיב לטענות המדינה.
 
בתחילת החודש, קיבל בית המשפט את עמדת המדינה כי יש להוציא צו סגירה למבנה של הווקף בהר הבית. זאת, במקרה שהווקף לא יגיב לעתירה של משטרת ישראל ופרקליטות המדינה בתוך שבוע. מדובר במבנה באב א-רחמה בהר הבית.
ההחלטה ניתנה לבקשת הפרקליטות והמשטרה, לאחר שבמהלך דיונים בהארכת מעצרם של פלשתינים שנעצרו בחשד שנכנסו למבנה, התברר כי לא קיים כלל צו סגירה בתוקף למתחם. המבנה שצמוד לשער הרחמים נפתח לפני כשלושה שבועות על ידי הווקף, וזאת לאחר שהיה סגור 16 שנה בצו של משטרת ישראל. 
בבקשת המדינה נכתב כי "סגירת המשרדים הכרחית שכן קיימת תשתית ראייתית מנהלית מוצקה לכך שמשרדי המשיב שימשו לפעילות חמאס וכנקודת אחיזה של ארגון הטרור בהר הבית".

"השימוש במקום - למטרות לימוד"

עוד נכתב כי בסמוך לפברואר 2017 נשלחה אל הווקף הודעה כי בכוונת המשטרה להגביל את השימוש במשרדים המדוברים. 
הווקף הגיש השגה על הצו וטען כי הדבר מונע את שיפוץ הבניין, ועל כן פוגע ברגשות של המוסלמים כולם וכי השימוש במקום דרוש למטרות לימוד. המפכ"ל דאז בחן את הטענות והחליט שיש לדחותן, בין היתר, לנוכח הערכת גורמי הביטחון כי הסרת הצו תביא לחידוש פעילות החמאס. עוד נמסר כי בעבר בוצעו ניסיונות לפתיחת המשרדים תוך מניעת פעילות הטרור, אך ניסיון זה לא צלח.
בסיום למועד פקיעת הצו, שב ונאסף חומר ביטחוני ומודיעיני אשר העלה כי "מידע עדכני מעלה כי ארגון החמאס ממשיך במאמצים על מנת לפעול במקום. על כן, ובטרם פקע צו המפכ"ל, הוגשה באוגוסט 2017 הבקשה... למתן צו ארעי וזאת עד להכרעה בהליך דנא". למרות זאת, לא הגיע נציג מטעם הווקף לדיון בבית המשפט.

16:15 17.03.2019
Newsline:
All news