KANAL24.AZ
Az Iw En Ru

אלה בתי החולים הכי מזוהמים בישראל

אלה בתי החולים הכי מזוהמים בישראל

 

בתי החולים המזוהמים ביותר בארץ הם מעייני הישועה, שיבא ושערי צדק • בתי החולים המצטיינים: בית החולים מאיר, סורוקה, אסף הרופא וברזילי


  • בית החולים מאיר, ראשון ברשימה
ציוני בתי החולים במלחמה בזיהומים נחשפים: ביה"ח מאיר מוביל בציון 93. בבתי החולים הגדולים מובילים סורוקה (76), אסף הרופא (74), ברזילי (72), בילינסון, איכילוב ורמב"ם (71 לכל אחד), והדסה עין כרם (65).
הנתונים משקפים את העמידה של בתי החולים בתחום ואת מגמת השיפור בכמה מדדים, ובהם ניהול מתן אנטיביוטיקה, הקפדה על רחיצת ידיים, עבודת המעבדה באיתור זיהומים, הדרכה בנושאים של רחיצת ידיים, ניקיון וניטור, תשתיות (צפיפות מיטות אשפוז), חיסון העובדים ורכישת ציוד שמונע זיהומים.
 
הנתונים לא מציינים כמה זיהומים יש בכל אחד מבתי החולים או איזה בית חולים הוא המזוהם ביותר.
בתי החולים שזכו לציונים הנמוכים ביותר והוגדרו ככאלה ש"לא הגיעו לרף התמרוץ" הם השרון (60), בני ציון (58), שערי צדק (ציון 57), שיבא ומעייני הישועה (50 כל אחד).

זו שנה שלישית שבה פועלים התוכנית הלאומית למניעת זיהומים ומודל התמרוץ. במסגרתם מתוגמלים בתי החולים על קידום תהליכים ועל הישגיהם במניעת זיהומים. בשנים אלו קיבלו בתי החולים  יותר מ־93 מיליוני ש', בהתאם להישגיהם.

 

המודל מתייחס לכ־35 מדדים שונים, שבכל אחד מהם בתי החולים צוברים נקודות. רוב המדדים מתייחסים לתהליכי עבודה ומיעוטם הם תוצאות בזיהומים ספציפיים והשוואתם לתוצאות של השנה הקודמת. בית חולים שמצטיין הוא לא בהכרח בית החולים עם הכי פחות זיהומים, אך אני מאמין שמי שקיבל ציון טוב במודל, יהיו לו פחות זיהומים", אומר פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים במשרד הבריאות. "הציון משקף את עבודת אנשי המקצוע בבית החולים ואת המחויבות של הנהלת בית החולים לפעול למניעת זיהומים".
ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות: "נושא מניעת זיהומים ומניעת עמידות לאנטיביוטיקה בבתי חולים נמצא בעדיפות גבוהה בסדר יומו של המשרד, שמקדיש תשומת לב מיוחדת לתחום ולקידומו. אני שמחה על התחרות בין מוסדות הרפואה ועל ההישגים".
רחל לייקוביץ, מנכ"ל עמותת רפואה בטוחה: "הזיהומים בבתי החולים הפכו להיות מכת מדינה. דו"ח הלמ"ס האחרון קבע שהמחלות הזיהומיות הפכו להיות הגורם השלישי בשכיחותו למותם של אנשים, אך משרד הבריאות מעדיף להחביא הלכה למעשה את הנתונים על המצב החמור. הוא מפרסם דו"חות שמהם אי אפשר ללמוד דבר על הפגיעה בחולים כתוצאה מזיהומים שנגרמים בשל צפיפות קטלנית בבתי החולים, עקב היעדר תשתיות אשפוז מתאימות. מדוע הציבור לא יכול לקבל בכל תקופה שני נתונים פשוטים וחשובים: כמה מתו מזיהומים בבתי החולים ביחס לתקופה שעברה וכמה מהחולים בבתי החולים נפגעו ביחס לתקופה שעברה. נתונים אלו חשובים לציבור".

18:42 24.01.2019
Newsline:
All news