KANAL24.AZ
Az Iw En Ru

סקר הלמ"ס: 1.3 מיליון מעשנים בישראל

סקר הלמ"ס: 1.3 מיליון מעשנים בישראל

 

זאת למרות טענות משרד הבריאות על בלימת העלייה בשיעור המעשנים • 46% מהם צורכים יותר מעשר סיגריות במהלך היום • רבע מהמעשנים החלו לעשן לפני גיל 16


  • בדלים שנאספו בחוף הים. יותר ממיליון מעשנים בישראל // צילום: קוקו
כרבע מהמעשנים החלו לעשן לפני גיל 16, יותר גברים מעשנים מנשים ויותר ערבים מעשנים מיהודים. במשרד הבריאות מתגאים שהעלייה בשיעור המעשנים נבלמה, אולם סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה ששיעור המעשנים בישראל עומד על 23% (כ-1.3 מיליון איש). הנתונים מתייחסים לעישון סיגריות, סיגרים, מקטרת ונרגילה.
 
נתוני הלמ"ס גבוהים משמעותית מדוח סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בנושא העישון שפורסם לפני חצי שנה ובו דווח כי שיעור העישון בישראל עומד על 20.5% ונמצא בירידה.
 
עוד עולה כי שיעור העישון באוכלוסיה הערבית עומד על 26% וגבוה יותר מאשר בקרב היהודים (21%), 30% מהגברים מעשנים, לעומת 15% מהנשים. כמו כן, 22% מהאוכלוסיה מעשנים לפחות סיגריה ביום ו-46% מהמעשנים צורכים יותר למעלה מעשר סיגריות ביום (53% מהגברים, לעומת 32% מהנשים).
כמעט רבע מהמעשנים (23%) החלו לעשן לפני גיל 16, שיעור זהה בין גיל 16 ל-17 ו-24% החלו לעשן בגיל 18. רק 30 אחוז החלו לעשן בגיל 20 ומעלה.
בסקר הלמ"ס נמצא עוד כי חמישית מהאוכלוסיה (19%) הינם מעשנים לשעבר. 26% הפסיקו לעשן בשל בעיה בריאותית, 44% הפסיקו מחשש לנזק לבריאותם. 7% מהמעשנים לשעבר השתתפו בסדנת גמילה, שניתנת במסגרת קופות החולים או קיבלו ייעוץ טלפוני.

שני שליש מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מעישון פסיבי

20% ממעשנים דיווחו שהם מנסים להיגמל בימים אלו מההרגל המזיק. עישון כפוי: שני שליש מהאוכלוסיה הבוגרת (66%) נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון, לעומת 71% בסקר ב-2010. 30% נחשפו לעישון פסיבי לעיתים קרובות ו-%36 מדי פעם או לעיתים רחוקות. עיקר החשיפה לעישון כפוי היא במקום עבודה (25% מהנשאלים, במקומות ציבוריים פתוחים 26% ובאירועים חברתיים 22%.
בחודשים האחרונים נכנסו לתוקף הגבלות רבות על עישון במקומות ציבוריים, בהם גני משחקים, מופעים פתוחים וכל התכנסות של מעל ל-50 איש בשטח פתוח.
סקר הלמ"ס הקיף 7300 נשאלים והנתונים שנמצאו בו גבוהים משמעותית מהנתונים שנמצאו בדוחות השנתיים של משרד הבריאות שבהם שיעור המעשנים בשנים 2010-2017 נע בין 17% ל-23% (בפילוח לפי העונים מטלפונים ניידים או נייחים).
 

23:52 20.11.2018
Newsline:
All news