KANAL24.AZ
Az Iw En Ru

משרד הבריאות: לדחות הנגשת מוסדות רפואיים

משרד הבריאות: לדחות הנגשת מוסדות רפואיים

 

המשרד רוצה לדחות בשלוש שנים את ביצוע ההנגשה שהיה צריך להסתיים בחודש הבא • משרד הבריאות בתגובה: "התקציב, המוערך בכמיליארד שקלים, לא הוקצה"

מדוע משרד הבריאות מבקש לדחות בשלוש שנים את ההנגשה של מאות בתי חולים ממשלתיים, בתי אבות, תחנות טיפת חלב, מכונים ומרפאות? ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת תדון היום (חמישי) בבקשה של משרד הבריאות לדחות את מועד הנגשת מוסדות הבריאות, שאמורה הייתה להסתיים בחודש הבא בשלוש שנים. בנוסף, במשרד ביקשו להימנע מהנגשה הדרגתית או מהתחייבות ל"פעימות" לאורך תקופה ארוכה זו.
 
הנגשת מבנים כוללת בניית רמפות, מעליות, חניות, דלתות רחבות, שירותים מתאימים וכן הנגשת שירות - דלפקים אביזרי שמע, הדרכה לעובדים ועוד. ההנגשה מתייחסת למבנים שנבנו לפני 2009 משום שלאחר שנה זו נבנו מבנים נגישים.
 
המשמעות היא שאם ועדת הבריאות תאשר את בקשת משרד הבריאות תימנע מנכים נגישות לשירותי בריאות, שירותים בסיסיים וחיוניים עבורם. בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חוששים שללא חובת ההנגשה המשרד יבקש בעוד שלוש שנים דחיה נוספת ושבעלי מוגבלות לא יזכו במשך שנים רבות למערכת בריאות נגישה.
"אנשים בעלי מוגבלויות וקשישים מהווים כ-30 אחוז מאזרחי המדינה הם משלמים מס ומגיע להם לקבל שירותי בריאות. זה מחדל שבמשך 12 שנה אין תקנות נגישות למערכת הבריאות. זו גרירת רגלים ומצב בלתי נסבל", אומר יובל וגנר, נשיא ומייסד עמותת "נגישות ישראל".

"משרד הבריאות מנסה ללכת בדרך הכי קלה"

"אנשים עם מוגבלויות הם צרכנים מובהקים של שירותי בריאות. והשירותים האלו הם באחד המקומות הראשונים מבחינתם. ברור לנו שאי אפשר להנגיש הכל ביום אחד אבל אי אפשר לתת סתם ארבע שנים. כל בית חולים או מרפאה צריכים לנמק תוך כמה זמן הם יהיו נגישים. בצורה הזו מנסים להלבין את הנושא וללכת בדרך הכי קלה ללא כל מאמץ מצד מערכת הבריאות להנגיש שירותים בסיסיים. הדחיות האלה פוגעות ביכולת של אנשים עם מוגבלות ושל קשישים לקבל טיפול בריאותי", אמר וגנר.
אברומי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "אין צורך להכביר במילים אודות חשיבותה של מערכת הבריאות לכל אזרחי המדינה, ועל אחת כמה וכמה לאנשים עם מוגבלות המהווים 20% מהציבור. דחיית ההנגשה על ידי משרד הבריאות באופן גורף עד שנת 2021 היא בכיה לדורות. אני מצפה כי מערכת הבריאות ושר הבריאות בראשה יובילו את המערכת הציבורית בהנגשת השירותים החיוניים לציבור ויובילו את המחנה בעניין זה. על שר הבריאות לפעול במלוא המרץ לעידוד ההנגשה במוסדות הבריאות, להקצאת משאבים מותאמים למטרה זו ולפרסום התאמות הנגישות הקיימות".
ממשרד הבריאות נמסר: "משרד ומערכת הבריאות פועלים כל העת להנגשת מוסדות הבריאות לרווחת הציבור ולאנשים עם מוגבלות. הנגשת מערכת הבריאות מוערכת ביותר ממיליארד ש"ח, תקציב שלא הוקצה, עם זאת כאמור הנושא מקודם על אף התקציב החסר.
על מנת ליישם את תקנות הנגישות נדרש עוד זמן להמשך עבודה ובינוי ומכאן הבקשה להארכת הצו. המשרד ימשיך ללוות את תהליך הנגשת מערכת הבריאות תוך מתן חלופות ומענים לאנשים עם מוגבלות לשירותי בריאות עד להשלמת ההנגשה באופן מלא".20:50 07.10.2018
Newsline:
All news